Czasopisma

MISJONARZ miesięcznik (11 numerów w ciągu roku); roczna prenumerata
Kopalnia informacji i wiedzy o codziennym misjonarskim trudzie. Lektura „Misjonarza” to pasjonująca przygoda i doświadczenie życia i pracy współczesnych apostołów na pustyni, w dorzeczu Amazonki, wyspach Oceanii, tajemniczym kontynencie afrykańskim czy w innych niezwykłych miejscach.

To pismo dla każdego!

Pobierz archiwalne numery


ANIMATORkwartalnik; roczna prenumerata

Składa się z dwóch części: tekstowej, wypełnionej kazaniami i homiliami, modlitwami, nabożeństwami, konspektami i schematami różnego rodzaju spotkań formacyjnych oraz ilustrowanej, składającej się z kilku kolorowych plansz formatu A4 i A3 dostosowanych do roku liturgicznego, przeznaczonych do wykorzystania w gablotach.
Doskonała pomoc dla kapłanów, katechetów i liderów grup działających przy parafiach.