Kościół Jana Pawła Wielkiego

Ks. Bp Krzysztof Białasik SVD ordynariusz diecezji Oruro w Boliwii prosi o pomoc w budowie kościoła wotum pw. Jana Pawła Wielkiego na jednym z osiedli miasta Oruro. Tamtejsi wierni nie są w stanie go zbudować sami. Możesz pomóc.

Ewentualne ofiary można przesyłać do Referatu Misyjnego Księży Werbistów

na podane poniżej konto z dopiskiem:

„Kościół Jana Pawła Wielkiego”.

Referat Misyjny Księży Werbistów

Kolonia 19, 14 – 520 Pieniężno

tel. 55 242 92 43, fax 55 242 93 92

e-mail: refermis@werbisci.pl

BANK PEKAO S.A. O.Elbląg NR 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

Albo pod adresem dowolnego Referatu Misyjnego lub Domu Misyjnego Księży Werbistów w Polsce,

z którym państwo utrzymujecie stały kontakt.

o. Wiesław Dudar SVD

List misyjny ks. bpa Krzysztofa Białasika SVD z Boliwii

„Kościół Jana Pawła II Wielkiego”

Wielki podróżnik, misjonarz i prorok dzisiejszych czasów Jan Paweł II objechał kulę ziemską,  świadcząc o Chrystusie oraz głosząc Dobrą Nowinę światu. Duch Święty kierował Nim w ten sposób, że „Nogi zwiastuna Dobrej Nowiny” stąpały również po ziemi boliwijskiej. 11 maja 1988 roku przyjechał do Diecezji Oruro (Boliwia), położonej prawie 4 000 m. n.p.m. Na tej wysokości, pośród pasm gór andyjskich, spotkał się z robotnikami, rolnikami, górnikami i mieszkańcami biednych dzielnic przedmiejskich. Było to bardzo wymowne i niezapomniane spotkanie, które do dziś jest wyróżniane przez środki masowego przekazu przez umieszczenie go w licznych filmach streszczających wyprawy misyjne naszego rodaka Jana Pawła II. To właśnie tu, przedstawiciel górników, zamiast przytoczyć przygotowane na kartce słowa powitania, przemówił własnymi, płynącymi z serca słowami. Wręczył Ojcu św. Janowi Pawłowi II kask górniczy, rozpłakał się, jednak nie prosił Go  o jałmużnę, tylko o godną pracę. To właśnie tu, w czasie spotkania z niezapomnianym Papieżem, przedstawicielka Indian Aymara, wręczyła Mu pusty garnek, wyznając w ten sposób trudną sytuację w państwie, wskazując na biedę w jakiej żyje większość mieszkańców Boliwii. Ludzie pracy przedstawili Papieżowi swoje żale, pragnienia i smutki w trudnej sytuacji życiowej. Na tę rzeczywistość Ojciec św. odpowiedział słowami: „Przywożę Wam nadzieję na lepsze jutro, ponieważ Chrystus zwyciężył zło”.

Był to cudowny moment spotkania ludzi pracy ze Zwiastunem Pokoju. Boliwijczycy śpiewali Ojcu Świętemu, że nie wolno go tylko wspominać, ale trzeba go zapisać w pamięci dla następnych pokoleń. Krzyż, przed którym Jan Paweł II modlił się o lepsze jutro dla ludu pracy, stoi do dnia dzisiejszego. Początkowo stał sam, w polu, na przedmieściach miasta Oruro, świadcząc o tym wspaniałym momencie spotkania Pasterza Kościoła Powszechnego ze swoimi, zapomnianymi przez dzisiejszy świat owcami. W miejscu gdzie zagrzmiał „Głos Namiestnika Chrystusowego, w imieniu tych, którzy nie mają głosu”,  w 2008 roku powstał  Plac Jana Pawła II. Dziś jest to miejsce często odwiedzane przez wielu pielgrzymów. Burmistrz Miasta upiększył je umieszczając tam figury dwunastu Apostołów. Wśród nich stoi jeszcze jedna, z krzyżem w ręku i jest największa, to biała postać Sługi Bożego, wkrótce Błogosławionego Jana Pawła II. Jest to cudowne miejsce, upamiętniające przeogromne wydarzenie spotkania Namiestnika Chrystusa, Zwiastuna Pokoju, Pasterza Kościoła, Ojca Świętego Jana Pawła II z biednym ludem Oruro.

W tym miejscu rozpoczęliśmy również budowę Kościoła pod wezwaniem Jana Pawła II Wielkiego. Rozpoczęliśmy od fundamentów, tak jak być powinno. Na silnej skale budował dom Boży nasz niezapomniany Rodak. My również idąc Jego śladem, budujemy nasz Kościół na trwałej skale, aby się nie zachwiał gdy przyjdą kataklizmy, wiatry, burze i powodzie. Kościół ten ma przyjąć pielgrzymów przybywających do tego cudownego miejsca, szukających pomocy, wsparcia oraz wstawiennictwa Błogosławionego, Wielkiego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przy pomocy tego listu chciałbym prosić moich Rodaków o wsparcie przy budowie tego pomnika i Sanktuarium Jana Pawła II. Niech to miejsce zostanie upamiętnione na zawsze. Niech w tym andyjskim świecie na zawsze brzmią słowa Pasterza dzisiejszych czasów: „Pragnę zaangażować Was do budowy Kościoła, ażeby każdego dnia był świadkiem miłości Bożej, narzędziem jedności, sakramentem wspólnoty i wolności. Kościoła, który każdego dnia staje się bardziej solidarny z biednymi; z ludźmi żyjącymi na marginesie społecznym, najbardziej opuszczonymi przez społeczeństwo”. Szczęść Boże.

W miłości Słowa Bożego,

Ks. Bp Krzysztof Białasik SVD

One Response to Kościół Jana Pawła Wielkiego

  1. Pingback: Referat Misyjny – Pieniężno » Post Topic » Wielkanocna Akcja Pomocy Kościołowi Misyjnemu – Pieniężno 2011