Maryja w życiu Afrykańczyków

„Matko Afryki” to wydana ostatnio przez Referat Misyjny w Pieniężnie książka s. Dolores Zok SSpS, misjonarki w Afryce. Lata życia i posługi misyjnej w Afryce pozwoliły s. Dolores doświadczyć, kim jest Maryja w życiu prostych ludzi na kontynencie afrykańskim. Kliknij po więcej szczegółów.