„Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość”

Od 9 czerwca w Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie zwiedzać można wystawę planszową zatytułowaną „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość”.
Autorem wystawy jest Piotr Wdowiak, niezależny dziennikarz, były konsul i I sekretarz w Ambasadzie RP w Wilnie.
Wystawa składa się z 13 tablic, które ukazują portrety, herby i budowle związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także obszerne opisy fotografii i prezentowanych dokumentów.

12 maja 2015 r. mija 80 lat od śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – syna Ziemi Wileńskiej i Żmudzkiej oraz wielkiego patrioty Polski – pisze autor we wprowadzeniu do wystawy. – (…) Był też niezmiernie oddany swej rodzinnej wileńskiej ziemi, gdzie zgodnie z testamentem Marszałka spoczęło Jego dumne serce u stóp ukochanej Matki. To właśnie Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie jest jednym z najważniejszych miejsc polskiego dziedzictwa dla Polaków z Litwy i Macierzy.

Ekspozycję obejrzeć można do 02 lipca 2015 roku.