Wystawa fotograficzna br. Korneliusza Konska SVD: „Wspomnienie dzieciństwa”

Ekspozycja „Wspomnienie dzieciństwa” powstała w 2013 r. i rozpoczęła swoje tournee po Białorusi, począwszy od Festiwalu Filmów Chrześcijańskich „Magnificat”, imprezy odbywającej się w Mińsku i Głębokim, dwóch miastach festiwalowych. W skład wystawy wchodzą 34 zdjęcia. Twórca prezentowanych fotografii br. Korneliusz Konsek SVD od 1998 r. pracuje w Baranowiczach na Białorusi. Jest redaktorem naczelnym i fotografem białoruskiego katolickiego czasopisma „Dialog”.

Prace br. Korneliusza, jak mówi regionał o. Jakub Błaszczyszyn SVD, wystawiane są nie tylko na Białorusi, ale także w Polsce, Niemczech czy Austrii. Są bardzo ludzkie. Z reguły dotyczą kwestii społecznych, rodziny, człowieka i jego spraw. Przede wszystkim zaś tego człowieka, któremu trudno dostać się na pierwsze strony kolorowych pism… Chorego, niedołężnego, starego… „Kochaj bliźniego, jak siebie samego” – zdają się mówić. Opatrzone przez samego autora krótkim komentarzem, czasem nawet jednym słowem, stają się prawdziwą ewangelizacją wizualną „Biblią w obrazkach” (Z artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Miejsca Święte”). Zebrana kolekcja zdjęć i ukazana w wystawie, stanowi więc wycinek obserwowanego tam życia.
Autorowi towarzyszyły różne idee podczas tworzenia ekspozycji, wspomina np.: że my jako już dorośli ludzie w wieku tych dzieci byliśmy tacy sami, mieliśmy takie same zabawy, takie same „pomysły”, takie same uśmiechy, taką samą szczerość. Co do szczerości i uśmiechów, gdzieś się nam rozmazały w czasie naszej ziemskiej wędrówki. Uśmiechamy się inaczej, już nie do wszystkich, i nie z taką samą szczerości. Albo inna refleksja, że: każde dziecko ma swoich rodziców, już dawno wiemy, że dzieci nie znajduje się w kapuście. Dorosłe życie nauczyło mnie, że w kapuście nie znajdujemy dzieci, ale na śmietniku, na dworcu kolejowym – tak.(…) Spotykając się z tak różnymi sytuacjami życiowymi, zadaję sobie pytanie, jakie byłoby moje życie gdybym urodził się w innej rodzinie? W innej sytuacji? W innym kraju? Jakby wtedy potoczyło się moje życie? Ciągle zostaje i powraca pytanie DLACZEGO?

Na zaprezentowanej wystawie jest kilka zdjęć dzieci, które były zostawione w szpitalu przez matki zaraz po porodzie; dzieci z domów dziecka; dzieci z biednych rodzin; a także tych szczęśliwych w objęciach swoich rodzicieli.

Ekspozycję dopełniają przybory szkolne, sprzęty sportowe i różne drobne przedmioty z minionego czasu, a ważne dla dzieci. Dzięki nim można sobie odtworzyć „smak” tamtych klimatów, dziecięcych radości i trosk, jakich doświadczały młode osoby kiedyś, ale też doświadczają i dziś.
Wystawa „Wspomnienie dzieciństwa” została otwarta w Muzeum Misyjno – Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie podczas spotkania grupy przyszłych misjonarzy z Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy, dn. 7.02.2015 r. i będzie dostępna dla zwiedzających do 22.03. br. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: ks. Jan Fecko dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, o. dr Kazimierz Szymczycha SVD sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz o. Wiesław Dudar SVD dyrektor Muzeum.

teskt: s. Hiacynta Lorenc SSpS

zdjęcia: ks. Mateusz Kusztyb, Paweł Skupień SVD