Redukcje w Braniewie

W Braniewie 24. 11. 2014 roku odbyła się konferencja z okazji 450 lecia przybycia Jezuitów do Polski. W sesji popularnonaukowej wygłoszono wiele ciekawych prelekcji. Dotyczyły one między innymi: pierwszych jezuitów w Braniewie; początków jezuitów w Polsce; działalności pierwszych polskich jezuitów; świętych jezuitów w nastawach ołtarzowych kościołów jezuickich na Warmii itp. Jedna z prelekcji odbiegała od polskich klimatów w stronę dalekich misji. O wykład poproszono misjonarza i profesora o. Piotra Nawrota SVD, a zadany temat brzmiał: Werbiści kontynuatorami dzieł prowadzonych przez pierwszych jezuitów na terenach misyjnych.

Równolegle z referatami w obiektach Braniewskiego Centrum Kultury, w nawie bocznej braniewskiej Bazyliki p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej można było przez kilka dni oglądać wystawę planszową. Wystawa składająca się z 18 tablic opowiadała o życiu i działalności o. Piotra Nawrota SVD misjonarza z Boliwii. Można było z niej wyczytać wiele ciekawych informacji o życiu i pracy wspomnianego kapłana, muzyka i profesora.

Afisze mówiły o prowadzonych zajęciach dydaktycznych z muzyki religijnej i z misjologii oraz seminariach i szkoleniach dla studentów; o badaniach i odtwarzaniu muzyki baroku misyjnego; o organizowanych międzynarodowych festiwalach muzyki renesansowej i barokowej Ameryki. Wystawa dopełniała misyjną prelekcję, a jednocześnie pokazywała tradycję muzyczną w redukcjach jezuickich w Boliwii.

teskt: s. Hiacynta Lorenc SSpS